viagra sverige
Välkommen Till First Construction AB
Om oss

First Construction AB är ett företag som har stor erfarenhet inom byggentreprenad- och inredningsbranschen.
Vi har samarbetat med våra anställda och underentreprenörer i Sverige och utomlands sedan tidigt 1980-tal. Samtliga samarbetspartners som vi anlitar är kvalificerade yrkesmän och dokumenterat kända för sin noggrannhet
och pålitlighet av våra uppdragsgivare.


Bakgrund
Vi startade med att inreda laboratorium och inredningar samt specialarbeten i möbelbutiker. Därefter har uppdragsansvar samt åtagande av arbetet ökat till totalansvar för hel- och delentreprenader.

Framgångsrecept
Vi har en lång erfarenhet av att genomföra projekt oftast under tidspress samt med höga kvalitetsmål. Vi har haft skiftande karaktär på uppdragen vilket gett oss en tanke- och handlingsberedskap för att möta oväntade situationer. Vi vill ha en lokal förankring i Sverige, men givetvis också fortsätta utveckla konceptet mot den internationella marknaden. FCAB har en ekonomisk stabil bas vilket ger Er som kund en trygghet i ett långsiktigt samarbete. Vi har kollektivavtal med Svenska Byggnadsarbetarförbundet, SEKO samt SIF/TCO.

Personlig info:
Dan-Henrik Eriksson är VD.
Thomas Bergqvist är Certifierad Kvalitetsansvarig.
Jörgen Åslin är Projekt planerare och Ritnings/CAD tekniker.
Patrik Idén är Data/IT ansvarig och har hand om vår Hemsida.