Välkommen Till First Construction AB
Tjänster
En del av de tjänster som FCAB kan utföra är bland andra följande:

Entreprenaduppdrag.
Totalentreprenad nybyggnad, ombyggnad (Inkl projektering/design).
Generalentreprenad nybyggnad, ombyggnad.
Delentreprenader.
Lab-inredning, specialinredning (Inkl projektering/design).
Byggkonsultuppdrag.
Utredning i tidigt skede.
Konsultupphandling.
Entreprenadupphandling.
Byggledning.
Projektledning.
Kvalitetsansvar K enlig PBL.
Beställarerepresentant.
Project Management/Totalansvar.
Från idé till färdigproducerat med 0 fels-besiktning.
Design och utförande av moderna lokalytor, butiker/bostäder, etc.
Design/Layout inkl. produktion.
Ritningar, inkl CAD ritningar.